Fakultet za sport i psihologiju TIMS

Naši partneri u edukacijama 
sportskih stručnjaka

Od 2023. godine NARS ima potpisan ugovor o saradnji sa Fakultetom za sport i psihologiju TIMS iz Novog Sada sa kojima pokreće projekat ŠKOLA ZA TRENERE.

Fitnes akademija Evropa

Naši partneri u edukaciji 
personalnih trenera

Od 2023. godine NARS ima potpisan sporazum sa FAE akademijom za školovanje personalnih trenera za međunarodne licence. FAE takođe svojim kandidatima nudi i razgovor za posao za angažman u struci u inostranstvu.

Visoka škola VISAN Beograd

Mi smo nastavna baza za Visoku školu VISAN

NARS je od samog početka u odličnoj saradnji sa Visokom školom Visan sa kojom ima potpisan sporazum još 2016. godine kada je NARS postao nastavna baza za Visoku školu.

Centro Sportivo Educativo Nazionale – ITALY

Naši internacionalni partneri u edukacijama sportskih stručnjaka

CSEN je od 2020. godine partner NARS-u u domenu edukacija i licenciranju sportskih stručnjaka.
NARS je jedina sportska organizacija iz Srbije koja ima potpisan sporazum sa ovom nacionalnom italijanskom sportskom organizacijom.
Članovi NARS-a i polaznici ŠKOLE ZA TRENERE imaju mogućnost da steknu italijansku sportsku licencu za rad u Italiji.

GRAD LOZNICA

Naš strateški partner u promociji sporta i rekreacije

Gradska uprava grada Loznice od 2023. godine prepoznaje NARS kao važan činilac sportsko-rekreativne scene na teritoriji grada Loznice i počinje da podržava akcije koje NARS sprovodi u gradu i šire.