Centar za aikibudo i kobudo veštine “Daishin Dojo” ima svoje trenažne centre u Loznici i na Novom Beogradu

trener prof.Mladen Burazerović

Centar za aikido i aikibudo “Mladenovac” ima svoj trenažni centar u Sportkom centru Mladenovca i na adresi sedišta u Granicama.

trener Romeo Petrović

Centri za sportsku rekreaciju imaju svoje trenažne centre na više lokacija:

treneri: prof. Mladen Burazerović, prof. Vesna Andrić, Milena Burmazović, Jasmina Burazerović
  • DaiFit trening centar za zdravstveni fitnes u Loznici – Vojvode Mišića 40, sprat 1
  • Fit Zone trening centar za fitnes i aerobik u Loznici – Vojvode Mišića 40, sprat 2
  • Dečiji sportski centar “Maša i Meda” u Loznici na adresi Vojvode Putnika 14

Centar za razvoj dodžbol sporta funkcioniše kroz Savez za školski sport “Između dve vatre – Dodžbol”

Trenutno je aktivan trenažni centar samo u Beogradu u Zemun polju.

treneri: prof. Miloš Jovanović, Danijela Klokočinac-Jovanović

Centar za edukaciju sportskih stručnjaka funkcioniše kroz potpisan ugovor o saradnji sa Visokoškolskim ustanovama u oblasti sporta i vrši stručno osposobljavanje u domenu sporta.

profesori: prof. Mladen Burazerović, prof. Miloš Purković, prof. Miloš Jovanović, prof. dr Veselin Medić